Associació Metges Jubilats del Clínic

Associació Metges Jubilats del Clínic

AMJC BARCELONA estudi del cas Objectiu Crear una imatge corporativa, centralitzar les comunicacions amb els membres de l’associació, fomentar les relacions entre ells, promoure els avantatges de ser soci i ampliar el col·lectiu. Solució Creació de la imatge...
aTotArreu.com

aTotArreu.com

ATOTARREU.COM estudi del cas Objectiu Actualització de la Web Corporativa. Solució Es crea una Web per tenir presència online amb les seccions habituals i diferents solucions per satisfer les necessitats del client: – Es crea un apartat de Blog. – Es crea...
Mobles el Pla

Mobles el Pla

MOBLES EL PLA estudi del cas Objectiu Millorar la visibilitat de l’empresa a internet a través dels continguts d’una nova web. Consolidar la imatge de qualitat, disseny i proximitat d’aquesta empresa amb +40 anys d’experiència. Solució Es crea una Web per...
Puig Assessors

Puig Assessors

PUIG ASSESSORS estudi del cas Objectiu Crear una pàgina web professional per transmetre confiança entre els clients potencials. Solució Es crea una Web per tenir presència online amb les seccions habituals i diferents solucions per satisfer les necessitats del client:...
Pintures Martorell

Pintures Martorell

PINTURES MARTORELL estudi del cas Objectiu Actualització Web corporativa completament responsive. A més, es planteja la web com un espai viu on s’hi aniran oferint gradualment nous continguts i noves funcionalitats de fidelització adreçades als clients potencials....